Cisco Certified Network Associate

Cisco Networking Academy

CISCO OMREŽNA AKADEMIJA
… deluje pod okriljem podjetja Cisco Systems, inc. Namen projekta so izobraževanja s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Na tečajih udeleženci pridobijo teoretična znanja, ki jih na laboratorijskih vajah prenesejo v prakso. Akademija se ponaša z najboljšo profesionalno opremo na svetovnem tržišču. Tečajniki imajo tako možnost delati na resničnih napravah, nič drugačnih od tistih v produkcijskem okolju. Z željo po ustvarjanju novih rešitev se hitro razvijata tako tehnologija kot tudi človekovo razumevanje omrežja kot medija za prenos informacij. Cilj Cisco omrežne akademije je namreč izobraziti študente v širšem smislu IKT storitev, jim poustvariti kar se da identično produkcijsko okolje ter s tem predstaviti možnost kariere v IKT.

CCNA (Cisco Certified Network Associate)Cisco-Pyramind
Program deluje kot prvi stik s certificiranjem po Cisco-vih standardih. Je sklop štirih osnovnih tečajev o omrežnih tehnologijah.
Po uspešno zaključenem tečaju so študentje usposobljeni za upravljanje, načrtovanje in vzdrževanje manjših ter srednje velikih omrežij. Tečaj celovito pokriva področje omrežnih tehnologij, ter da učečim tako osnovna znanja o omrežjih, kot tudi prikaže napredne funkcije usmerjanja in povezave med omrežji.
Zasnovan je na osnovnem nivoju, zato zanj predznanje ni potrebno. Namenjen je začetnikom, ki šele odkrivajo svet celovite povezanosti, ter tistim, ki so začeli ali načrtujejo kariero v IKT in nimajo tehničnih znanj.

Poznamo različne oblike CCNA tečajev:

  • CCNAv7 – najnovejši, trenutno aktualen
  • CCNA Routing & Switching – tečaj se počasi zaključuje
  • CCNA Exploration – zastarel
  • CCNA Discovery – zastarel

CCNA ROUTING & SWITCHING – v zaključevanju
Cisco omrežna akademija Vegova Ljubljana izvaja tečaj CCNA Routing & Switching, ki sestoji iz štirih modulov:
CCNA Routing & Switching
V prvem tečajnike seznanimo z osnovnimi gradniki omrežja, napravami, prenosnimi mediji in protokoli. V drugem delu jim predstavimo znanja, potrebna za usmerjanje (routing) in vzpostavitev domačega ali manjšega produkcijskega omrežja. Tretji modul se osredotoča na konvergenco in širjenje manjših omrežij v srednja in večja omrežja, za kar je potrebno tudi nekoliko več teoretičnega znanja. Da je obravnava snovi CCNA tečajev celovita, četrti modul predstavi še povezovanje omrežij. Dandanes so namreč vsa omrežja povezana v internet, med sabo pa je možno povezati tudi druga omrežja (npr. vsa omrežja znotraj enega podjetja).

…O VSAKEM MODULU…

TRAJANJE
Tečaj CCNA učenci praviloma opravijo v dveh šolskih letih (prvo leto prva dva modula, drugo leto naslednja dva). Moduli se vsebinsko dopolnjujejo in nadaljujejo drug drugega, zato so za dokončanje CCNA4 pogoj predhodno opravljeni prvi trije moduli CCNA. Prvi in tretji modul se zato praviloma pričneta v začetku šolskega leta, drugi in četrti pa po polletju.

 

CCNAv7

CCNA 1 – Introduction to Networks (ITN) v7

CCNA 2 – Switching, Routing, and Wireless Essentials (SRWE) v7

CCNA 3 – Enterprise Networking, Security, and Automation (ENSA) v7

 


Iskanje …

Chuck Norris can cut cable from WiFi!